Създадена през 1992 г. като ЕТ „Илинден- Димитър Духов” с предмет на дейност търговия на едро. Като такава задачата и бе да налага в рамките на област Благоевград продуктите на водещите производители в химическата промишленост в България. Благодарение на това, днес тя е един утвърден търговец на строителни материали в Благоевград. Илинден ДД ООД има за водеща цел разширяването и обогатяването на асортимента си от продукти. Обособявайки своеобразен дом за необходимите материали за строителството и ремонта.